Hvordan får jeg fibernet ind i min bolig?

Når fiberen ligger ude i fortovet eller vejen, kan vi føre fiberen frem til din bolig, og du kan få installeret en fiberboks.

Sådan foregår det, når du skal have fibernet

Efter at du har skrevet dig op til fibernet, kontakter vi dig. Så kan vi aftale, hvordan fiberkablet skal føres frem til din bolig, og hvor du vil have fiberboksen placeret inde i din bolig.

Når detaljerne er på plads, laver vi en skriftlig etableringsaftale, som vi giver til entreprenøren. Du modtager en kopi af aftalen.

Fiberen føres typisk hen til den husmur eller det hushjørne, der er nærmest vejen - dog max 30 meter fra skel eller offentlig vej.

Sådan foregår det når EWII graver fiber ned

Video

Se hvordan vi får fiber hen til din bolig

Vi kommer og graver

Når fibernettet føres fra vejen og frem til din bolig, så følger vores entreprenør etableringsaftalen.

Vores entreprenør graver et hul ude ved skel og et hul inde ved husmuren. Med en raket laver de en tunnel fra start- til sluthul, som de fører et tomrør igennem. Herefter blæser vi fiberen frem til din bolig igennem tomrøret.

Nogle gange kan entreprenøren skyde fibernettet helt frem til din bolig, men det kan ikke altid lade sig gøre. Det skyldes sikkerhedsmæssige forhold med blandt andet el, gas og fjernvarme. Uanset hvilke forhindringer vi støder på, kan du være sikker på, at vi nok skal få ført fiberen frem til din bolig.

Når entreprenørens arbejde er færdigt, efterlader vi området pænt igen. Gravearbejdet efterlader dog altid mindre spor. I nogle tilfælde kan vi ikke gøre arbejdet færdigt med det samme. Men så kommer vi tilbage snarest muligt.

Du behøver ikke være hjemme imens. Etableringen varer typisk nogle få timer.

Teknikeren kommer på besøg

Når fiberen er ført ind i din bolig, får du besøg af vores tekniker, der installerer fiberboksen. Teknikeren kommer inden for det aftalte tidspunkt, og da han skal ind i din bolig kræver det, at der er en myndig person hjemme.

Fiberboksen placeres på indersiden af husmuren i forhold til fiberens udvendige placering. Du skal sørge for, at området er ryddet i en radius af 1,5 meter, så vores tekniker har plads til at udføre sit arbejde.

Vær opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis laver alt dette på én dag. Så der kan gå nogle dage, fra vi har gravet og ført tomrør samt blæst fiber frem til din bolig, til fiberboksen er installereret.

Aktivering af fiberboks

Når din fiberboks er installeret, kan du efter 8 hverdage kontakte én af vores udbydere, som tilbyder et bredt udvalg af produkter på vores fibernet. 

Du skal have et abonnement på internet, før du kan gøre brug af din fiberboks.

Montører snakker om fiber

Hvem hjælper os med opgaven?

Vores samarbejdspartnere er vigtige for os. Her kan du se en liste over de samarbejdspartnere vi har i EWII Fibernet.

Spørgsmål og svar om gravearbejdet

Vi har valgt at arbejde sammen med nogle dygtige samarbejdspartnere, der er vant til denne type opgaver. 

Se hvem vi samarbejder med

Vi graver typisk i fortove og rabatter med mindre gravemaskiner. Der vil blive taget hensyn til indkørsler og tilkørselsforhold.

Vi graver typisk cirka 5 hverdage på vejen og højst et par dage foran din bolig. Det afhænger naturligvis af både vejrlig og adgangsforhold.

Vi fylder og roder, mens arbejdet står på, og vi beklager på forhånd de gener, det eventuelt måtte have for dig. Det kan være nødvendigt for os at løse de forskellige arbejdsgange ad flere omgange. Du vil i graveperioden derfor kunne møde os flere gange på din vej.

Det gøres med 5 små trin:

  1. Du skriver dig op til fibernet her.
  2. Vi kontakter dig og aftaler, hvor fiberen skal placeres ude foran din bolig.
  3. Fiberen føres hen til din bolig på det aftalte sted.
  4. Vi aftaler et tidspunkt for installation af fiberboks inde i din bolig.
  5. Vi kommer og installerer fiberboksen indvendigt.

Det gør vi ikke, og vi sørger for at rydde pænt op efter os. Har vi for eksempel gravet i græsset, så sår vi nyt græs og flisebelægning ligges pænt igen med strøsand oven på. De veje vi kommer på er efter aftale med kommunen.

Nej, vi ødelægger ikke din have. Vi graver et hul ved skel ud til vejen, og et hul inde ved husmuren.

Afhængig af adgangsforhold og belægningsforhold kan der være behov for et ekstra hul midtvejs. Herefter skyder vi fiberrøret fra vejen/skel og ind til den aftalte placering. Vi sørger altid for at genetablere.

Du kan selv bestemme placering af fiberen på den husmur eller det hushjørne, der er nærmest forsyningsvejen.

Du skal i forbindelse med etableringsaftalen oplyse, at du har en robotplæneklipper. Så kan vi tage højde for det, hvis vi skal grave i din græsplæne.

Nej, du behøver ikke at være hjemme, når vi fører fiberen hen foran din bolig til den aftalte placering.

Spørgsmål og svar om installation af fiberboks

Fiberboksen places på den anden side af husmuren i forhold til fiberrørets placering som aftalt i etableringsaftalen.

Rummet skal være opvarmet og tørt med en stabil temperatur mellem 10 og 40 grader. Boksen skal være let tilgængelig og i nærheden af en stikkontakt.

  • Han borer oftest hul i soklen til fiberkablet på aftalte sted.
  • Han fører fiberkablet igennem muren og slutter det til den indvendige fiberboks.

Du skal sørge for at området, hvor fiberboksen skal placeres inde i huset, er ryddet i en radius af 1,5 meter, så teknikeren kan komme til.

Ja, der skal være en myndig person på adressen, og personen skal være til stede under hele installationen. 

Hvis du ønsker et nyt aftaletidspunkt, skal du kontakte vores samarbejdspartner, som har sendt dig en mail med tidspunkt for aftalen.

Hvis du bor i en udlejningsejendom, et ejerfællesskab eller en forening, skal du tage kontakt til din udlejer, formand eller bestyrelse.

Vores samarbejdspartner, der desværre er kørt forgæves, har lagt en seddel i din postkasse med information om, hvordan du skal forholde dig.

Genexis Fiber Twist fiberboks (PON)

Hvad er en fiberboks?

En fiberboks er den boks, der giver dig forbindelse med vores netværk, så den er en forudsætning for, at du overhovedet kan få fibernet. Hvilke produkter du kan få hos vores udbydere afhænger af, hvilken fiberboks du har fået installeret.