Her graver vi fiber­net ned

I 2024 og 2025 udruller vi fibernet i Kolding og Vejle midtby. Her kan du følge arbejdet og finde nyttige informationer.

Projekterne har været i gang siden marts 2022 og forventes afsluttet i 2025. Det er i denne periode, vi kommer til at fylde i gadebilledet – og hvor butiksejere, borgere og besøgende vil kunne følge med i projektet.

Vi kan ikke helt undgå at påvirke byen, når vi graver, borer og lægger nyt fibernet i jorden. Men vi har nøje planlagt graveprojektet i samarbejde med Kolding Kommune, City Kolding, Vejle Kommune og Vejle City – og samarbejder målrettet om at sikre mindst mulige gener.

Vi sikrer, at de lidt over 800 adresser i Kolding midtby og 2300 adresser i Vejle midtby, hvor fibernet indtil nu ikke har været muligt, bliver en realitet.

Kolding

I Kolding har vi afsluttet de største gravestrækninger bl.a. Akseltorv, Østergade og Slotsgade m.fl. De næste graveetaper bliver Klostergade og Helligkorsgade.

Det finder sted i løbet af 2024-2025. Gravearbejdet i Klostergade forventer vi finder sted i løbet af sommeren 2024. Gravearbejdet i Helligkorsgade er planlagt til 2025.

Etablering af fibernettet bliver udført i forbindelse med, at Kolding Kommune udskifter belægningen i gaderne. Arbejdet vil derfor blive udført i tæt samarbejde med kommunen – så vi sikrer, at strækningerne kun skal graves op én gang og ikke to.

Ønsker du fiber på din adresse, kan du prøve at lave et adresseopslag. Her kan du se, om fiberen allerede er blevet gravet ned hos dig. Eller om det sker i en kommende etape.

Lav adresseopslag

Vejle midtby

Vores første store graveområde bestående af centrale gader som Søndergade, Kirkegade, Præstgyde, Foldegade m.fl. er afsluttet. Borgere og erhverv i området kan nu kobles til fibernettet og gøre brug af den hurtige forbindelse.

Første graveområde i 2024 bliver Dæmningen, Rådhustorvet og Torvegade, hvor vi gik i gang ultimo januar. Herefter etablerer vi el og fiber i sidegaderne: Orla Lehmanns Gade, Grønnegade, Vissingsgade, Vedelsgade, Flegborg m.v. som vist på kortet. 

Klik her for at se billedet i stor version

Ønsker du fiber på din adresse, kan du prøve at lave et adresseopslag. Her kan du se, om fiberen allerede er blevet gravet ned hos dig. Eller om det sker i en kommende etape.

Lav adresseopslag

Derfor etablerer vi fiber

Med etablering af fiberkabler i Kolding og Vejle midtby sikrer vi, at begge byer i fremtiden kan udnytte de bedste digitale muligheder. Fibernet er infrastruktur på lige fod med el, vand og varme, og adgangen til internet bliver i dag betragtet som en grundlæggende ret for alle. Fiberudrulningen er en fremtidssikrende beslutning, som er en forudsætning for fremtidens velfungerende samfund, hvor vi er afhængige af et sikkert og stabilt internet. Fibernet er den eneste teknologi, der kan løfte fremtidens teknologi.


Elnettet bliver også forbedret

Den grønne omstilling betyder en omfattende elektrificering af samfundet og er en utrolig vigtig mission. Elnetselskaber og ladeoperatører står overfor en stor opgave med at gøre infrastrukturen klar til flere varmepumper, ladestandere og solceller, så vi i fremtiden fortsat kan udvikle intelligente løsninger og fleksible energisystemer. For at styrke den elektriske infrastruktur lægger TREFOR El-net elkabler i jorden samtidig. Og der er planlagt samgravning med andre potentielle interessenter, så der undgås at grave igen inden for kort tid.

En fremtidssikret løsning

Både fiberudrulningen og opgraderingen af elkabler er en forudsætning for fremtidens velfungerende samfund, hvor vi er afhængige af et hurtigt, stabilt internet og et stærkt elnet.

Fibernet er en del af Danmarks infrastruktur, og det er for alle – ligesom vores fælles veje og elkabler.

Anders Hørning

Operation Manager hos EWII Fibernet

Find svar på dine spørgsmål

Ved at indtaste din adresse her kan du se, om du kan få fibernet. Hvis der allerede ligger fiber ude i din vej, kan du kontakte en af vores udbydere og bestille fiberbredbånd hos dem. Du kan frit vælge mellem følgende udbydere

Gravearbejdet kommer i alt til at tage cirka 15 måneder. Vi starter med at grave i april 2023 og stopper i 2025. Arbejdet omfatter 800 adresser i Kolding midtby og kommer til at ske i etaper.

Vi starter med at grave i april 2023 og forventer at være færdige i løbet af 2025. Vi har udarbejdet en udførlig plan, der viser præcis, hvornår vi graver hvor og hvem der bliver påvirket.

Det kan ikke helt undgås, at vi kommer til at fylde i gadebilledet, når der graves og bores. Men vi har nøje planlagt efter at skabe mindst mulige gener.

Projektet er allerede i gang og forventes at strække sig frem til begyndelsen af 2025. Arbejdet involverer hele 2300 adresser i Vejle Kommune, og med dette in mente er vi tilfredse med at kunne håndtere det på en relativt kort tidsramme for at sikre en effektiv proces.

Selvom det altid er en omfattende opgave at installere kabler i en hel by, så er planen effektiv, da den opdeler arbejdet i forskellige etaper. Dette hjælper os med at undgå at påvirke hele byen på samme tid, især med hensyn til beboernes og besøgendes velbefindende.

Vi starter med at grave i oktober 2022 og forventer at være færdige i begyndelsen af 2025. Vi har udarbejdet en udførlig plan, der viser præcis, hvornår vi graver hvor og hvem der bliver påvirket.

Det kan ikke helt undgås, at vi kommer til at fylde i gadebilledet, når der graves og bores. Men vi har nøje planlagt efter at skabe mindst mulige gener.

Ved graveprojekter af et så stort omfang som dette kan der naturligvis forekomme uforudsigelige ting, som kan give forsinkelser. Vind og vejr samr´t arkæologiske fund og sygdom kan man aldrig 100 % forudsige eller planlægge sig ud af. Men vi ved, at det er en kompleks opgave, og vi har allieret os med de dygtigste inden for feltet. Det betyder, at vi har de rette folk på projektet og sikrer fokus på tidsplanen.

Alle i Kolding og Vejle midtby får muligheden for at blive koblet på fibernettet. Hvis du ønsker at få fiberen ført helt ind til dig og få installeret en fiberboks, kræver det dog, at du skriver dig op. Også selvom du ikke ønsker at benytte fibernettet i første omgang. Tilslutningen har ikke nogen etableringsomkostninger og er uden købsforpligtelser.

Skriv dig op til fibernet her

Det er omfattende at nedlægge fiberkabler i en hel bymidte. Vi har delt arbejdet op i etaper, så vi derved undgår, at hele byen er berørt på samme tid. Derfor vil det føles som om, at vi graver utroligt længe. 

Der kan være flere årsager til, at din adresse ikke er med i vores udrulning. 

  • Det kan være, at du bor uden for vores forsyningsområde
  • Det kan være, at du bor i et nybygget boligområde
  • Det kan være, at du bor i et nyt etagebyggeri

Vi har valgt at arbejde sammen med nogle dygtige samarbejdspartnere, der er vant til denne type opgaver. 

Se hvem vi samarbejder med

Få besked ved strømafbrydelser i forbindelse udrulning i Vejle midtby

Få besked på SMS ved planlagt strømafbrydelse

I forbindelse med forstærkningen af elnettet kan der opstå kortere perioder, hvor strømmen bliver slukket. Det vil typisk være i tidligt om morgenen, for at forstyrre mindst muligt.

Alle kan tilmelde sig sms-service, og få informationer tilsendt om planlagte afbrydelser. Hvis du bor til leje, vil det typisk være din udlejer, der modtager beskeden. 

Det er derfor en god idé, at du også bliver tilmeldt sms-servicen.

Tilmeld dig sms-service

Få svar på dine spørgsmål om fibernet.

Flere spørgsmål om fibernet

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Så har vi her samlet en lang række spørgsmål og svar til dig vedrørende fibernettet.

Find svarene

Sådan foregår det når EWII graver fiber ned

Sådan fører vi fiber hen til din bolig

Når fiberen ligger i fortovet eller vejen, kan vi føre den frem til din bolig, og du kan få installeret en fiberboks. Bliv klogere på processen.